353009

353009 Pastva ovcí patří mezi tradiční způsoby obhospodařování v Beskydech
353009 Prostory přednáškového sálu byly doplněny tematickými informačními panely (foto Jana Vavřínová)
353009 	Setkání stakeholderů Karpatské úmluvy 2009 (foto Jana Vavřínová)
353009 Velký zájem o seminář byl potěšující (foto Barbora Šafářová)
353009 Nabitý program semináře byl zpestřen několika workshopy - zde výroba domácích frgálů (foto Barbora Šafářová)
353009 Účastníci semináře měli možnost zkusit výrobu frgálů v praxi (foto Barbora Šafářová)
353009 Dalším workshopem byla výuka hry na fujaru (foto Barbora Šafářová)