Konference Granty EHP a Norska

přivítání Steinar Hagen (MZV Norsko)
zahájení Tarjei Skirbekk (MZV Norsko)
účastníci konference
vystoupení Bjorn Engesland (Norský helsinský výbor)
Jan Jakub Wygnanski (polský Fond pro NNO)
Alexandra McGehee, Bojan Šuh a Joao Pereira
vystoupení Patrizie Brandellero (KFM)
Vanja Bentsen Kleven (NHV)
vystoupení Alexandry McGehee
pracovní skupiny
zástupci Ministerstva zahraničních věcí Norska
pracovní skupina
Bojan Šuh (ČR), Rafael Szakalinis (PL) a Peter Medveď (SR)
vystoupení Ingrid Schulerud (MZV Norsko)