Životní prostředí - 3. výzva

353007 Jak vzniká papír
353007 Seminář  - Globální změna klimatu - fikce a fakta, Č. Budějovice, 30. 9. 2009
353007 Seminář  - Globální změna klimatu - fikce a fakta, Č. Budějovice, 30. 9. 2009
353007 Seminář  - Globální změna klimatu - fikce a fakta, Č. Budějovice, 30. 9. 2009
353007 Seminář  - Globální změna klimatu - fikce a fakta, Č. Budějovice, 30. 9. 2009
353007 Seminář  - Globální změna klimatu - fikce a fakta, Č. Budějovice, 30. 9. 2009
353007 Přednáška - Pískovny na Třeboňsku - rána nebo přínos pro krajinu - 7. 10. 2009 v Třeboni
353007 Přednáška - Pískovny na Třeboňsku - rána nebo přínos pro krajinu - 7. 10. 2009 v Třeboni
353007 Přednáška - Pískovny na Třeboňsku - rána nebo přínos pro krajinu - 7. 10. 2009 v Třeboni
353007 Přednáška pro veřejnost v ateliéru městského domu U Beránka v Č. Budějovicích
353007 Přednáška Kam se poděli denní motýli? v rámci cyklu Zelené čtvrtky (České Budějovice, 15. 10. 2009)
353007 Přednáška Kam se poděli denní motýli? v rámci cyklu Zelené čtvrtky (České Budějovice, 15. 10. 2009)
353063 Seminář
353077 Seminar pro ekocentra 7.10.2009
353077 Seminar pro ekocentra 7.10.2009
353077 Seminar pro ekocentra 7.10.2009
353077 Seminar pro skoly
353077 Seminar pro skoly
353077 Seminar pro skoly
353007 tůň v pískovně Hluboká u Borovan - před zásahem
353007 tůň v pískovně Hluboká u Borovan - zemní práce - bagrování
353007 tůň v pískovně Hluboká u Borovan - obnovená tůň
353065 Jablonec
353030 Výukový program lektorovaný o.s. Ekodomov
353030 Výukový program lektorovaný o.s. Ekodomov
353030 Výukový program v rámci Odpad z nebe nespad
353030 	Proč je recyklace odpadu důležitá - výukový program Odpad z nebe nespad
353030 První výsledky práce pedagogů se žáky
353030 Seminář pro pedagogy
353097 Praha - město pro život - zapojení veřejnosti do přípravy územního plánu
353098 Ochrana alejí pro zachování typického rázu české krajiny
353037 Zapojte se SMSkou!
353074 Oborové setkání - podznim 2009
353009 Pastva ovcí patří mezi tradiční způsoby obhospodařování v Beskydech
353089 	Vzděláním k udržitelné dopravě
353020 	Poznávací pochod napříč národními parky Šumava a Bavorský les, 22.-25.8.2009
353020 	Poznávací pochod napříč národními parky Šumava a Bavorský les, 22.-25.8.2009
353020 	Poznávací pochod napříč národními parky Šumava a Bavorský les, 22.-25.8.2009
353020 	Poznávací pochod napříč národními parky Šumava a Bavorský les, 22.-25.8.2009
353020 	Poznávací pochod napříč národními parky Šumava a Bavorský les, 22.-25.8.2009
353020 Poznávací pochod napříč národními parky Šumava a Bavorský les, 27.-30.8.2009
353020 Poznávací pochod napříč národními parky Šumava a Bavorský les, 27.-30.8.2009
353020 Poznávací pochod napříč národními parky Šumava a Bavorský les, 27.-30.8.2009
353020 Poznávací pochod napříč národními parky Šumava a Bavorský les, 27.-30.8.2009
353020 Poznávací pochod napříč národními parky Šumava a Bavorský les, 27.-30.8.2009
353020 Poznávací pochod napříč národními parky Šumava a Bavorský les, 27.-30.8.2009
353020 Poznávací pochod napříč národními parky Šumava a Bavorský les, 27.-30.8.2009
353020 Poznávací pochod napříč národními parky Šumava a Bavorský les, 27.-30.8.2009
353009 Prostory přednáškového sálu byly doplněny tematickými informačními panely (foto Jana Vavřínová)
353009 	Setkání stakeholderů Karpatské úmluvy 2009 (foto Jana Vavřínová)
353009 Velký zájem o seminář byl potěšující (foto Barbora Šafářová)
353009 Nabitý program semináře byl zpestřen několika workshopy - zde výroba domácích frgálů (foto Barbora Šafářová)
353009 Účastníci semináře měli možnost zkusit výrobu frgálů v praxi (foto Barbora Šafářová)
353009 Dalším workshopem byla výuka hry na fujaru (foto Barbora Šafářová)
353089 	Práce ve skupinkách na výrobě propagačního plakátu pro Den bez aut
353089 	Práce žáků na výrobě plakátů
353089 Návrh plakátu
353089 Galerie plakátů vzniklých v hodině výtvarné výchovy
353089 Žáci počítají projíždějící automobily a sledují jejich obsazenost
353089 	Pilotní výuka v hodině Aj
353089 	Pilotní výuka v hodině Aj
353089 	Pilotní výuka v hodině Aj
353089 Žáci vypracovávají plán dojížďky do školy
353089 Plán dojížďky do školy
353089 Pilotní výuka - výtvarná výchova - žáci navrhují tričko a helmu
353089 Triko a helma - pilotní výuka
353089 Žáci měří kolik projede za hodinu aut - pilotní výuka
353089 Kolik místa dnes zabírají auta? - pilotní výuka
353089 Život ve městě versus život na venkově - pilotní výuka
353007 Filmárum - promítání a beseda o obnovitelných zdrojích energie 12. dubna 2010
353007 Přednáška Slunce - energie budoucnosti v Č. Budějovicích, 12. 3. 2010
353007	Seminář - Pasivní domy - bydlení pro vás, 12. 4. 2010, Č. Budějovice
353007	Seminář - Pasivní domy - bydlení pro vás, 12. 4. 2010, Č. Budějovice
353007	Seminář - Pasivní domy - bydlení pro vás, 12. 4. 2010, Č. Budějovice
353007	Seminář - Pasivní domy - bydlení pro vás, 12. 4. 2010, Č. Budějovice
353007	Seminář - Pasivní domy - bydlení pro vás, 12. 4. 2010, Č. Budějovice
353007 	Beseda - Budějovická pro-a proti- povodňová opatření
353089 Školení Auto*matu na radnici Most - Útvar rozvoje města
353089 Školení Auto*matu na radnici Most - Útvar rozvoje města
353007 	Místní šetření v PR Vrbenské rybníky
353007 Filmárum - promítání a beseda o změně klimatu 10. května 2010
353007 Filmárum - promítání a beseda o změně klimatu 10. května 2010
353007 	Exkurze - Pasivní domy - bydlení pro vás, 20. 4. 2010, Unterweitersdorf
353007 	Exkurze - Pasivní domy - bydlení pro vás, 20. 4. 2010, Unterweitersdorf
353007 Exkurze - Pasivní domy - bydlení pro vás, 20. 4. 2010, Linz
353007 Exkurze - Pasivní domy - bydlení pro vás, 20. 4. 2010, Linz
353007 - Exkurze - Pasivní domy - bydlení pro vás, 20. 4. 2010, Č. Budějovice
353007 Exkurze - Pasivní domy - bydlení pro vás, 20. 4. 2010, Č. Budějovice
353007 Prezentace Sociologické studie Vojenské území Boletice a okolí, 7. června 2010 České Budějovice
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353065 Konference Udržitelný rozvoj měst 24.-25.5.2010 v Jablonci nad Nisou
353020 Informační stánek NP Šumava 2010
353020 Informační stánek NP Šumava 2010
353020 Informační stánek NP Šumava 2010
353020 Informační stánek NP Šumava 2010
353020 Informační stánek NP Šumava 2010
353020 Školení na Informační stánek v NP Šumava 2010
353020 Školení na Informační stánek v NP Šumava 2010
353020 Školení na Informační stánek v NP Šumava 2010
353020 Školení na Informační stánek v NP Šumava 2010
353020 Školení na Informační stánek v NP Šumava 2010
353020 	Informační panely poutní stezky Josefa Váchala
353020 	Informační panely poutní stezky Josefa Váchala
353020 	Informační panely poutní stezky Josefa Váchala
353020 	Informační panely poutní stezky Josefa Váchala
353020 	Informační panely poutní stezky Josefa Váchala
353020 Informační nástěnky pro turisty v NP Šumava
353020 Informační nástěnky pro turisty v NP Šumava
353020 Informační nástěnky pro turisty v NP Šumava
353020 Informační nástěnky pro turisty v NP Šumava
353020 Informační nástěnky pro turisty v NP Šumava
353020 Týdny pro les a krajinu, Šumava 2010
353020 Týdny pro les a krajinu, Šumava 2010
353020 Týdny pro les a krajinu, Šumava 2010
353020 Týdny pro les a krajinu, Šumava 2010
353020 Týdny pro les a krajinu, Šumava 2010
353020 Exkurze pro zastupitele do NP Bavorský les 2010
353020 Exkurze pro zastupitele do NP Bavorský les 2010
353020 Exkurze pro zastupitele do NP Bavorský les 2010
353020 Exkurze pro zastupitele do NP Bavorský les 2010
353020 Exkurze pro zastupitele do NP Bavorský les 2010
353030 Semináře pro učitele