Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitáchPosílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu


13.6.2008321 126

Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy. Fakta a doporučení

Publikace Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy. Fakta a doporučení
13.6.2008321 126

Dicrimination against Refugees in the Czech Republic from a Gender Perspective

Publikace Diskriminace azylantů v anglické verzi

Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyOchrana životního prostředí