Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitáchPosílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismuPodpora dětí a mladistvých se specifickými problémyOchrana životního prostředí


13.6.2008323 016

Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2007

Studie Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2007
13.6.2008323 016

Nákupní řetězce. Nové výzvy

Sborník Nákupní řetězce. Nové výzvy