Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitáchPosílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismuPodpora dětí a mladistvých se specifickými problémyOchrana životního prostředí


13.6.2008323 017

Udržitelné plánování území - Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj v územním a krajinném plánování

Informační materiál pro odborníky