Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitáchPosílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismuPodpora dětí a mladistvých se specifickými problémyOchrana životního prostředí


13.6.2008323 071

České biopotraviny. Průzkum mezi velkými výrobci a zpracovateli na českém trhu

Analýza výrobců bioproduktů
13.6.2008323 071

Čerstvé potraviny na dosah: Založte si s přáteli bioklub

Brožura Čerstvé potraviny na dosah