Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitáchPosílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismuPodpora dětí a mladistvých se specifickými problémyOchrana životního prostředí


13.6.2008323 093

Analýza plánování dopravních staveb v ČR

Analýza plánování dopravních staveb v České republice
13.6.2008323 093

Ovzduší vs. silniční doprava

Ovzduší vs. silniční doprava - právní nástroje ochrany
13.6.2008323 093

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování, manuál pro veřejnost i obce
13.6.2008323 093

Rozbor problematiky jízdy motorovým vozidlem na území národního parku

Rozbor problematiky jízdy motorovým vozidlem na území národního parku
13.6.2008323 093

Stručný souhrn vlivů emisí z dopravy na životní prostředí a lidské zdraví

Souhrn vlivů emisí
6.2.2008323 093

Jak napsat správně podnět

Manuál Jak napsat správně podnět
1.2.2008323 093

Zástupce veřejnosti ve vztahu k pořizování zásad územního rozvoje

Manuál Zástupce veřejnosti ve vztahu k pořizování zásad územního rozvoje