Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitáchPosílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu


3.8.2009331 147

Diskriminace a porušování lidských práv v praxi z pohledu občanského poradenství

Brožura odpovídá na otázky, se kterými se klienti Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. v rámci projektu „Posilování kompetencí jednotlivců v boji proti diskriminaci a porušování lidských práv“ nejčastěji setkávali.

Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyOchrana životního prostředí