Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitáchPosílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu


4.8.2009331 163

Deník migranta, deník migrantky

Publikace obsahuje osm autobiografických příběhů žen a mužů, kteří se svěřili se svými zkušenostmi s migrací a životem v České republice. Příchozí zde například popisují, jak se jim žije v České republice, jaké jsou jejich vzájemné vztahy s Čechy, jak vnímají českou společnost, co je nejvíce trápilo po příchodu do nové země a jak život v emigraci zvládají muži a jak ženy. Publikace je zdarma ke stažení na www.ekscr.cz.
8.6.2009331 163

Životy těch druhých aneb osudy cizinek žijících v ČR

Publikace zprostředkovává osudy jedenácti žen, které nalezly svůj domov v České republice. Obsahuje úryvky z jejich deníků a také fotografie, které připravila jedna z autorek Světlana Mazepina (fotografka, novinářka, v roce 2003 získala azyl v ČR). Díky tomu se můžete dozvědět více o každodenním životě v Kyrgyzstánu, Bělorusku, Afghánistánu, Rusku a Ukrajině.
8.6.2009331 163

Životy těch druhých aneb osudy cizinek žijících v ČR - obálka

Obal k publikaci Životy těch „druhých" aneb osudy cizinek žijících v ČR
1.12.2008331 163

Ženy migrantky v České republice. Uvedení do problematiky.

Analýza Ženy migrantky v České republice. Uvedení do problematiky.

Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyOchrana životního prostředí