Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitáchPosílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismuPodpora dětí a mladistvých se specifickými problémy


1.7.2010332 079

Příručka: Na jedné lodi aneb jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti

Příručka podává jednoduchý návod, malá doporučení a inspiraci pro konání případových setkání. Nabízí pohled do konkrétní praxe, která vychází z realizace případových setkání na několika pracovištích OSPOD ve Středočeském kraji, a to napříč problematikou sociálně-právní ochrany dětí.
31.7.2009332 079

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji - Analýza potřeb a služeb

Publikace shrnuje výsledky námi provedeného průzkumu. Východiskem jsou data sesbíraná na území Středočeského kraje v období listopad 2008 – květen 2009 v oblasti péče o sociálně znevýhodněné děti formou dotazníků a strukturovaných rozhovorů.

Ochrana životního prostředí