Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitáchPosílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu


10.5.2010351 038

Brožura - Domácí násilí

Brožura o problematice domácího násilí - jak ho rozpoznat, jak se mu bránit, kde hledat pomoc.

Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémyOchrana životního prostředí