Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitáchPosílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismuPodpora dětí a mladistvých se specifickými problémy


30.6.2010352 048

Průvodce dítěte v jeho měnícím se prostředí

Publikace v českém jazyce
30.6.2010352 048

Guide for a child in his/her changing surroundings

Publikace v anglickém jazyce

Ochrana životního prostředí