Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitáchPosílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismuPodpora dětí a mladistvých se specifickými problémy


27.5.2010352 060

Příručka o výživě nemocných u CF

Příručka o výživě nemocných cystickou fibrózou - obsahuje odbornou část, psychologickou a praktickou část

Ochrana životního prostředí