Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitáchPosílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismuPodpora dětí a mladistvých se specifickými problémyOchrana životního prostředí


21.7.2010353 009

Studie Seznam karpatského přírodního dědictví v Beskydech

Studie obsahuje seznam karpatského přírodního dědictví na území CHKO Beskydy. Kromě samotného seznamu je uvedena i charekteristika jednotlivých prvků a v samostatných částech jsou blíže tři popsány opomíjené druhy.
13.7.2010353 009

Přírodou Horního Vsacka. Miniprůvodce po přírodním dědictví

Průvodce obsahuje tipy na výlety, při nichž lze pozorovat klenoty beskydské přírody.