Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitáchPosílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismuPodpora dětí a mladistvých se specifickými problémyOchrana životního prostředí


25.8.2010353 020

Národní park: značka, která se dobře prodává

Informační list ukazující na příkladech z Bavorska, že Národní park Šumava může být značkou, která se dobře prodává.
25.8.2010353 020

Horské smrčiny; Vodní prameny i střecha naší země

Informační list o krásách a především důležitosti zachování horských smrkových lesů jako míst biologické rozmanitosti a stability prostředí horských lesů.
18.1.2010353 020

Prales u pramenů Vltavy

Informační list o zbytcích vzácného horského smrkového pralesa na Šumavě.
18.1.2010353 020

Trojmezenský prales

Informační list o více než pětisethektarovém Trojmezenském pralese, který je největším a nejlépe dochovaným zbytkem horského lesa ve střední Evropě.