Číslo projektu:

Rozvoj multikulturního prostředí v komunitáchPosílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismuPodpora dětí a mladistvých se specifickými problémyOchrana životního prostředí


30.6.2010353 077

Forest and climate change

Forest and climate change. Teacher`s guide and worksheets for students.