ZÁKLADNÍ KONTAKTY

  • Koordinátor pro Blokové granty pro NNO - Finanční mechanismy EHP/Norska

The Norwegian Helsinki Committee
Adresa: Tordenskioldsgate 6b, 0160 Oslo, Norway
Tel: +47 22 47 92 02
Fax: +47 22 47 92 01
Web: www.nhc.no

Odpovědná koordinátorka: Vanja Bentsen Kleven
Tel: (+47) 22 47 92 02
E-mail: kleven@nhc.no


  • Kancelář Finančních mechanismů


Poštovní adresa: 12-16 Rue Joseph II 1000 Brussels, Belgium
Kontaktní adresa: 47-48, Boulevard du Régent 1000 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 286 1701
Fax: +32 2 286 1789
E-mail: fmo@efta.int
Web: www.eeagrants.org

 

  • Velvyslanectví Norského království v České republice


Adresa: Hellichova 1/458, 118 00 Praha 1

Tel.: +420 257 323 737
Fax.: +420 257 326 827

Referentka pro Granty EHP/Norska: Helena Benýšková
E-mail: hbe@mfa.no