15.12.2008 - Výzva k předkládání návrhů projektů do Blokového grantu pro NNO

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje 3. výzvu k předkládání návrhů projektů do Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace Finančních mechanismů EHP/Norska s názvem „Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO“.
Částka alokovaná pro tuto výzvu je 1,9 mil EUR.

Podklady pro žadatele jsou ke stažení na internetových stránkách www.blokovygrant.cz v sekci „Pro žadatele“ v záložce download.

Dotazy je možné předkládat e-mailem na dotazy@blokovy-grant.cz, bg@nros.cz nebo telefonicky na: 227 217 261, 227 217 263.

Uzávěrka pro odevzdání žádostí o grant je 9. března 2009 do 16:00 hodin, v sídle Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), Jelení 196/15, 118 00 Praha 1