23.12.2008 - Upozornění - připravovaná legislativní změna

Upozorňujeme všechny žadatele o nadační příspěvek v rámci 3.výzvy Blokového grantu FM EHP/Norsko na připravovanou legislativní změnu sazby pojistného na sociální pojištění od nového roku.

V případě jejího schválení by důsledkem bylo (mimo jiné) snížení odvodů zaměstnavatele na sociální pojištění z 26% na 25%. Celkově by se tedy odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění snížily z 35% na 34%. Po konečném schválení uvedené legislativní změny bude pro žadatele zpřístupněn upravený Formulář rozpočtu - bude se jednat o úpravu přednastavených vzorců v listech B3. a B4.

O této skutečnosti budou žadatele informováni navazujícím upozorněním.