9.1.2009 - POZOR - Nový formulář rozpočtu

Upozorňujeme všechny žadatele v rámci 3.výzvy Blokového grantu, že k dnešnímu dni byl zveřejněn upravený formulář rozpočtu (Část B Žádosti o grant) a také související dokument "Instrukce k vyplnění rozpočtu".
Předmětná úprava byla nezbytnou reakcí na legislativní změny, kterými se s účinností od 1.1.2009 mění podmínky v oblasti sociálního pojištění. V důsledku uvedených změn již není možné, aby byly ve formuláři rozpočtu k hrubé mzdě zaměstnance automaticky vypočteny odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. V upraveném formuláři budou žadatatele povinni k hrubé mzdě každého rozpočtovaného zaměstnance sami dopočíst správnou výši příslušných odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění dle platné legislativní úpravy a do formuláře následně uvést tuto "superhrubou mzdu".
Úprava formuláře se týká zejména listu B3, nicméně doporučujeme žadatelům používat pouze nový formulář rozpočtu u všech listů. Pokud máte již rozpočet částečně vyplněný v původním formuláři, zkopírujte veškerá relevantní data do nového formuláře. Při sestavování rozpočtu je nutné dodržovat veškeré příslušné pokyny, zejména ty které jsou uvedeny v aktuální verzi formuláře rozpočtu a dokumentu "Instrukce k vyplnění rozpočtu". Nové dokumenty jsou ke stažení zde.