12.1.2009 - Pražské semináře pro žadatele se rychle plní

Vzhledem ke skutečnosti, že semináře pro žadatele, které se konají v Praze se velmi rychle plní, jsme bohužel nuceni omezit počet přihlašovaných na 1 osobu na organizaci.
Pokud je pro vaši organizaci nezbytné vyslat na seminář 2 osoby, pak je možné je přihlásit na seminář v Plzni konaný 5.února 2009 od 10 do 14 hodin.