9.2.2009 - Kancelář EHP/Norska vydala Zprávu o NNO

Kancelář finančních mechanismů EHP a Norska zveřejnila krátkou zprávu o stavu Fondů pro NNO a neziskových organizací podpořených v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Ve zprávě mj. naleznete příklady šesti podpořených NNO projektů ze střední a východní Evropy. Na tento seznam se dostali i dva příjemci z 2. výzvy: Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo s projektem "Posílení a ochrana lidských práv obětí domácího násilí ve znojemském regionu" a Středisko křesťanské pomoci Jihlava s projektem "Středisko multikulturního vzdělávání". Anglické znění zprávy - NGO Fact Sheet.