9.3.2009 - Příjem žádostí do 3.výzvy BG byl ukončen

Dnes v 16,00 h byl ukončen příjem žádostí o grant ve 3.výzvě Blokového grantu pro NNO.

Od data vyhlášení výzvy (15.12.2008) do dnešní uzávěrky bylo celkem zodpovězeno 155 emailových a 233 telefonických dotazů žadatelů.
Počet jednotlivých přístupů na webovou stránku Blokového grantu byl od jejího spuštění (shodného s datem vyhlášení) do dnešního dne celkem 11 311 (celkem 4 932 unikátních návštěvníků).

Žadatelé si teď mohou vydechnout a štafetu přebírají pracovníci NROS, členové hodnotících komisí a externí posuzovatelé.

Na www.blokovygrant.cz budou výsledky zveřejněny po podpisu smluv s podpořenými žadateli - příjemci, t.j. po 30.6.2009.
Žádné průběžné výsledky nebudou v rámci výběrového řízení zveřejňovány.

Pár fotografií z příjmu žádostí si můžete prohlédnout zde.