24.3.2009 - Informace o hodnocení projektů ve 3.výzvě

K termínu uzávěrky NROS obdržela celkem 283 návrhů projektů, s celkovým požadavkem 11 852 197 €.

Po ukončení kontroly splnění administrativních požadavků a oprávněnosti přidělily hodnotící komise projekty externím posuzovatelům, kteří posoudí technickou kvalitu a finanční aspekt žádostí. Všichni žadatelé o grant byli informováni o stavu hodnocení jimi předložených projektů (zda byl projekt předán k dalšímu hodnocení nebo byl shledán administrativně neoprávněný pro další hodnocení ).

Více informací a grafů naleznete zde.