8.6.2009 - Zpráva ze seminářů pro příjemce grantu v Praze a Brně

Zprávu ze seminářů je možné nahlédnout zde či si ji stáhnout v sekci Pro příjemce/Download. Fotografie ze seminářů si můžete prohlédnout zde.