15.6.2009 - Výsledky 3.výzvy budou zveřejněny 1.7.2009

Seznamy projektů podpořených v rámci 3.výzvy Blokového grantu budou na těchto stránkách zveřejněny 1.7.2009.

V této chvíli probíhá příprava podpisu grantových smluv s úspěšnými žadateli - příjemci grantu.