29.6.2009 - Konference Granty EHP a Norska, zkušenosti NNO a výsledky

Ve dnech 16.-17. června 2009 se v norském Oslo uskutečnila mezinárodní konference "Granty EHP a Norska, zkušenosti NNO a výsledky".

Konferenci pořádal Norský helsinský výbor (NHC), jež vystupuje v roli koordinátora ve zprostředkování kontaktů mezi norskými a zahraničními NNO a napomáhá při vytváření partnerství pro projekty z Fondů pro NNO.

Konference byla zaměřena především na sdílení zkušeností s administrací mezi zástupci zprostředkovatelů fondů a řešení společných problémů s ohledem na Fondy pro NNO a projekty NNO.         

Konference proběhla za účasti zástupců Ministerstva zahraničních věcí Norska, Kanceláře Finančních mechanismů a 19 zprostředkovatelů Fondů pro NNO. Shromáždění přivítal zástupce ředitele Ministerstva zahraničních věcí Norska Steinar Hagen, v průběhu dne přednesli projevy zástupci Ministerstva zahraničních věcí Norska včele s velvyslankyní Ingrid Schulerud a zástupci zprostředkovatelů Fondů pro NNO včetně Alexandry McGehee jako zástupkyně českého Blokového grantu pro NNO. Přítomni byli také generální tajemník Norského helsinského výboru Bjørn Engesland a programová manažerka pro NNO za Kancelář Finančních mechanismů Patrizie Brandellero.     

Důležitou součástí programu byly pracovní skupiny. Byly projednány otázky týkající se přiměřenosti, zaměření prioritních oblastí, budování kapacity a tvorby metodiky a zástupci zprostředkovatelů formulovaly doporučení pro administraci programu v následujícím programovacím období.

Prezentace českého fondu pro NNO naleznete zde.

Fotografie z akce naleznete zde.