1.7.2009 - Slavnostní podpis grantových smluv s příjemci 3. výzvy Blokového grantu pro NNO

Dne 30.6.2009 proběhl v Michnově paláci na Malé Straně slavnostní podpis grantových smluv se zástupci neziskových organizací, jejichž projekty byly podpořeny z prostředků 3.výzvy Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska.

Účastníky setkání přivítal Kjetil Aasland, velvyslanecký rada Norského království, který jako reprezentant jednoho z dárcovských států promluvil o významu a roli neziskových organizací ve společnosti. Z následujícího projevu Evy Anderové, ředitelky odboru Mezinárodních vztahů Ministerstva financí ČR, se všichni přítomní mohli dozvědět o celkových výsledcích a pokračování Finančních mechanismů EHP/Norska v České republice. Dále promluvila i Hana Šilhánová, ředitelka NROS, která zdůraznila význam zahraničních zdrojů pro neziskový sektor v ČR. Oficiální část programu uzavřel Bojan Šuh programový manažer NROS svojí prezentací o Blokovém grantu pro NNO, jež se zaměřila na souhrnné informace o dosažených výsledcích v prvních dvou výzvách a zdůraznila důležitost těchto finančních prostředků pro české neziskové organizace a jejich udržitelnost.

Druhá část slavnostního programu byla i příležitostí  pro seznámení se s konkrétními výstupy a aktivitami vybraných projektů podpořených z Blokového grantu. Tuto méně oficiální část programu zahájilo vystoupení romského tanečního souboru Šukar čhaja, který vznikl v rámci projektu občanského sdružení Romano Jasnica. Svoje aktivity prezentovalo i sdružení Arnika - Centrum pro podporu občanů v rámci videoprojekce a vybraní zástupci nově podpořených organizací  představili svoje aktivity na panelech, jejichž prohlídka byla také součástí slavnostního setkání. 

Podpisem smluv na včerejším slavnostním setkání v Michnově paláci bylo mezi vybraných 44 neziskových organizací rozděleno více než 1,9 milionů EUR.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Fotogalerii ze slavnostního podpisu naleznete zde.

Taneční soubor sdružení Romano Jasnica