23.7.2009 - MFČR vydalo brožuru o podpořených individuálních projektech

MF vydalo informační brožuru - Finanční mechanismy EHP/Norska 2004 - 2009, ve které podává souhrnnou informaci o podpořených individuálních projektech v rámci Finančích mechanismů EHP/Norska 2004 - 2009 v České republice.

Součástí brožury jsou i příklady velkých projektů z různých prioritních oblastí podpořených přímo MFČR, které ukazují, co konkrétního se pomocí FM EHP/Norska podařilo uskutečnit.

Brožura je zajímavá, i přesto, že neobsahuje informace o Blokových grantech a projektech z nich podpořených. Ke stažení zde.