6.11.2009 - Fundraising a Networking - nové zdroje informací pro NNO

Na těchto webových stránkách www.blokovygrant.cz byly spuštěny 2 nové sekce: Fundraising a Networking.

Sekce Fundraising vznikla na základě skutečnosti, že v tuto chvíli není otevřena žádná výzva financovaná z FM EHP/Norska, pokusíme se Vám nabízet jiné možnosti financování projektů v oblastech podporovaných v minulých výzvách z programu Blokový grant pro NNO.
Jedná se o oblast ochrany lidských práv (včetně podpory multikulturního prostředí, prevence diskriminačního chování, boje proti korupci, podpory občanské společnosti a dalších aktivit spojených s touto oblastí), oblast podpory dětí a mládeže se specifickými problémy (zahrnující podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež, mimoškolní vzdělávání dětí a další aktivity spojené s touto oblastí) a oblast ochrany životního prostředí (včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a dalších aktivit spojených s touto oblastí).

Aktuální výzvy zveřejňované různými dárci budeme průběžně aktualizovat v sekci Fundraising - aktuální výzvy. V této sekci také máte možnost vyhledat užitečné odkazy pro jednotlivé priority. Vstoupit do sekce Fundraising můžete klikem na záložku Fundraising na modré liště nebo zde.

Druhou novou sekcí je Networking, umístěný na modré liště našeho webu hned vedle Fundraisingu. Informace v této sekci Vám umožní překročit hranice České republiky a dozvědět se, co se v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska děje v jiných podpořených státech. Základním cílem této sekce je nicméně podpora a pomoc při vyhledávání a navazování partnerství českých neziskových organizací s organizacemi dárcovských států EHP a Norska. Vstoupit do sekce Networking můžete klikem na záložku Networking na modré liště nebo zde.