12.1.2010 - Projekt na rozvoj česko - norského partnerství

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v letošním roce realizuje projekt v rámci fondu Technické asistence se zaměřením na navazování partnerství českých a norských organizacích a výměnu zkušeností a spolupráce mezi těmito organizacemi.

Součástí projektu budou i studijní cesty do partnerských organizací.

Bližší informace o projektu a o možnostech zapojení organizací do projektu budou zveřejněny na stránkách NROS do konce ledna.