26.1.2010 - Výzva v projektu Cesta ke spolupráci - Rozvoj česko - norského partnerství

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v partnerství s Norským helsinským výborem (NHC) vyhlásili výzvu pro NNO, které mají zájem zapojit se do projektu zaměřeného na navazování partnerství s norskými organizacemi.

Zájemci o účast na semináři v Norsku se mohou hlásit prostřednictvím formulářů na stránkách ppnet.org/documents.

Přihlášky lze elektronicky podávat do 3.3.2010.

Více informací o celém projektu naleznete na webových stránkách projektu www.ppnet.org