9.2.2010 - Seminář pro zájemce o česko - norské partnerství

V rámci projektu Cesta ke spolupráci – rozvoj česko-norského partnerství, který je zaměřen na rozvíjení partnerství českých a norských organizací, pořádá NROS pro zájemce o zapojení do projektu první pražský seminář.

Na semináři zazní obecné informace o projektu, budou poskytnuty instrukce pro zapojení do projektu a rovněž bude dán prostor dotazům z řad účastníků. V rámci semináře také vystoupí zástupci Norského helsinského výboru, kteří zodpoví případné dotazy k partnerství s norskými organizacemi. Více informací naleznete na webových stránkách projektu nebo v podrobných informacích k semináři.

Seminář se koná v pondělí 1. 3. 2010 v Praze, od 13:00 do 17:00 na adrese:

Český svaz vědeckotechnických společností

Novotného lávka 5

116 68 Praha 1

sál č. 417

Na seminář je nutné se předem přihlásit (pouze 1 osoba na organizaci) na adrese: http://www.ppnet.org/seminars