9.3.2010 - 1.března proběhl úvodní seminář k novému projektu NROS

1. března 2010 proběhl v Praze seminář zaměřený na rozvoj partnerství českých a norských organizací a zúčastnilo se ho celkem 78 zástupců českých neziskových organizací z celé České republiky.

Jednalo se o úvodní seminář projektu Cesta ke spolupráci – rozvoj česko-norského partnerství, v rámci kterého, mimo jiné, proběhne také studijní cesta zástupců českých NNO do Norska, seminář s norskými partnerskými organizacemi a vznikne veřejná elektronická  databáze českých i norských organizací se zájmem o vzájemné partnerství.

Vedle zástupců NROS a Norského helsinského výboru (partnera projektu), na semináři vystoupil také zástupce Velvyslanectví Norského Království, zástupkyně střešní organizace norských NNO a představitelky českých NNO, jejichž organizace realizovaly úspěšné česko-norské projekty v rámci 1. programovacího období  Blokového grantu pro NNO (FM EHP/Norska).

Více informací o celém projektu naleznete na webových stránkách projektu www.ppnet.org.