11.6.2010 - Proběhly poslední semináře pro příjemce BG

V termínech 3. a 7.června 2010 proběhly v Praze a v Brně semináře pro příjemce grantu, zaměřené na zpracování závěrečných zpráv projektů, které budou všechny ukončeny k 30.červnu 2010. Fotografie ze seminářů jsou k dispozici zde.

Tímto datem končí realizace projektů nestátních neziskových organizací podpořených v prvním programovacím období Blokového grantu pro NNO financovaného z Finančních mechanismů EHP/Norska.

Podrobnější informace o všech 181 podpořených projektech si můžete projít na kartách jednotlivých projektů, které jsou v nahlédnutí zde.