13.9.2010 - 9. září 2010 zahájena jednání o prioritních oblastech na národních úrovních

Kancelář FM EHP/Norska zahájila dne 9. září 2010 jednání s přijímajícími státy o prioritách v jednotlivých státech na programovací období 2009 – 2014.

Na informačním semináři pro národní kontaktní místa a zprostředkovatele fondů pro NNO v jednotlivých státech bylo ve dnech 9. - 10.9.2010 v Bruselu představeno celkem 32 programových oblastí. Mezi hlavní priority tohoto období budou patřit nejen otázky životního prostředí a změny klimatu, ale také problematika občanské společnosti.

Posilování občanské společnosti ve střední a jižní Evropě zůstává dle Kanceláře finančních mechanismů i nadále důležitou prioritou financování.
Nový fond pro NNO pro toto období bude ve výši minimálně 99 milionů EUR.
Vzhledem ke skutečnosti, že neziskové organizace mohou žádat o podporu i v rámci dalších fondů a individuálních programů, bude výsledná podpora ještě vyšší.