28.10.2010 - Slovensko jako první podepsalo memorandum

Slovensko se 26. října stalo prvním státem, který s Norským královstvím podepsal Memorandum o porozumění o implementaci Norského finančního mechanismu pro období 2009-2014. Memoranda s Islandem a Lichtenštejnskem budou podepsána v blízké době.

Slovensko bude mít v novém programovacím období k dispozice celkem 80,75 milionů EUR, které využije na ochranu životního prostředí, problematiku změny klimatu, prevenci záplav a zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS) zachycování a ukládání uhlíku. Dalšímu tématy bude redukce domácího násilí, posílení občanské společnosti a sociálního dialogu, poskytování stipendií a podpora přeshraniční spolupráce.

Více informací zde.