3.1.2011 - NROS posiluje partnerství mezi NNO

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Norským helsinským výborem (NHC) dne 31. 12. 2010 spustila první oficiální kontaktní místo pro české a norské neziskové organizace. Portál Project Partners Network bude shromažďovat a centralizovat informace o jejich činnosti, aby oběma stranám usnadnil hledání partnerů se společnými oblastmi zájmu.

Webový portál Project Partners Network (http://www.ppnet.org), který je zpracován v českém, anglickém i norském jazyce, se stává prostorem pro virtuální setkávání a komunikaci zájemců o navázání přeshraničního partnerství. Portál poskytuje základní informace o Finančních mechanismech EHP/Norska v České republice a o více jak 150 českých nestátních neziskových organizacích, norských partnerech a o 235 dokončených projektech, které byly v posledních letech financované ze zdrojů Finančních mechanismů EHP/Norska.

Tisková zpráva o novém portálu. Press release about the portal. Pressemelding veientilsamarbeid.

Informační leták o novém portálu. Leaflet about the portal. Brosjyre.