3.3.2011 - Blokový grant - závěrečná konference

 

Nadace rozvoje občanské společnosti

si Vás dovoluje srdečně pozvat na společenské setkání u příležitosti ukončení programu

Blokový grant pro NNO (2004 - 2009)


Představení výsledků za období 2004–2009, místní i přeshraniční spolupráce a networking, žhavá témata, řízené diskuse, pracovní skupiny i prostor pro neformální setkávání. Takový a ještě bohatší bude program připravované konference, na které Vás velmi rádi přivítáme. Chtěli bychom využít Vašich profesionálních zkušeností, osobních dojmů i otázek, abychom si společně nejen zavzpomínali na uplynulé období, ale i pojmenovali nové příležitosti či ohrožení českého neziskového sektoru a zejména jeho směřování v kontextu dalšího programovacího období FM EHP/Norska.  

Tato jednodenní konference, která je otevřena všem příjemcům podpory, partnerům, akademikům, zástupcům státní správy a samosprávy a zahraničním hostům z dárcovských zemí, se koná v

úterý 19. dubna 2011 od 10:30 do 17:00 hodin v pražském coworkingovém centru HUB
(Drtinova 10, Praha 5 – Smíchov, 150 00)Podrobný program konference a informace o způsobu registrace budou zveřejněny již brzy.