6.5.2011 - Co zaznělo na konferenci

Nadace rozvoje občanské společnosti uspořádala v úterý 19. dubna 2011 od 10:30 do 17:30 hodin v pražském coworkingovém centru Hub Praha závěrečnou konferenci u příležitosti ukončení programu Blokový grant pro NNO.

V rámci konference byly představeny výsledky za období 2004–2009, proběhly řízené diskuze a pracovní skupiny a zbyl také prostor pro neformální setkávání. Takový byl program konference, které se celkem zúčastnilo 120 hostů. Vedle zajímavých příspěvků v odpoledních blocích bylo významné také pojmenování současných žhavých témat českého neziskového sektoru, které by bylo vhodné a reálné řešit v prioritních oblastech v následujících letech.

Výstupy z tematických skupin naleznete shrnuté zde.

K nahlédnutí jsou také powerpointové prezentace přednášejících v dopoledních bloku i v odpoledních skupinách:

Bojan Šuh: Prezentace výsledků programu BG pro NNO

Multikulturní prostředí:
Aleš Kavalír: Proti proudu multikulturních aktivit
Karel Rýdl: Multikulturalita v současné společnosti (bohužel nemohl osobně na konferenci vystoupit)
Sabe Amthor Soe: Integrace barmských přesídlenců do české společnosti

Lidská práva:
Dáša van der Horst: Nedokončený úkol romští žáci v České republice stále čelí překážkám ve vzdělání
Stanislava Makovcová: Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Děti a mládež:
Martina Pojmonová: Změny v systému péče o ohrožené děti v ČR - plány a možnosti
Helena Woleková: Blokový grant pre MNO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku

Životní prostředí:
Peter Medveď: Podpora environmentálnych MVO pre trvalo-udrţateľný rozvoj
Zora Kasíková: Hic sun cives - zde žijí občané
Tomáš Kažmierski: Význam podpory NNO pro jejich stabilizaci v oblasti životního prostředí