3.6.2011 - Pravidla Fondů pro NNO přijata

Byla přijata nová pravidla, určující základní parametry Fondů pro nestátní neziskové organizace v rámci Finančních mechanismů EHP.

Tato pravidla budou platit pro řídící orgány na národní úrovni a pro realizátory programů řídící a formující implementaci programů pro NNO v programovém období  2009 – 2014 v jednotlivých státech.

Plné znění pravidel je ke stažení zde.