5.8.2011 - Pravidla pro implementaci finančních mechanismů 2009 - 2014

Dne 3. srpna 2011 Národní kontaktní místo – Ministerstvo financí ČR zveřejnilo Pravidla pro implementaci finančních mechanismů (FM EHP/Norska 2009 - 2014).

Kompletní materiály jsou ke stažení zde.