8.11.2012 - FNNO 2013-2015

S potěšením Vám oznamujeme, že společné konsorcium NROS a Nadace Partnerství zvítězilo v otevřeném výběrovém řízení a stalo se zprostředkovatelem programu „Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO)“, financovaného z Finančního mechanismu EHP 2009-2014.

Téměř 209 milionů Kč z celkové alokace FNNO podpoří v letech 2013-2015  rozvoj občanské společnosti,  principy sociální spravedlnosti, demokracie a udržitelného rozvoje, a to prostřednictvím podpory aktivit nestátních neziskových organizací v těchto oblastech: lidská práva, děti a mládež v ohrožení, gendrová rovnost, sociální inkluze a ochrana životního prostředí a klimatické změny.

NROS zodpovídá za celkové řízení programu FNNO a tematické oblasti s výjimkou životního prostředí. Nadace Partnerství se pak zaměří zejména na tematickou oblast ochrana životního prostředí a klimatické změny a podporu bilaterální spolupráce.

FNNO je nástupce Blokového grantu pro NNO, jehož prostřednictvím NROS v letech 2006-2010 přerozdělila ve třech výzvách 9,5mil EUR na podporu projektů českých neziskových organizací.

Dne 25. října 2012 byla podepsána Smlouva o smlouvě budoucí s Ministerstvem financí ČR, kterou se konsorcium zavázalo k vypracování finálního návrhu programu.

 

V listopadu 2012 bude i Vám nabídnuta možnost připomínkovat navrhované tematické oblasti podpory v rámci FNNO prostřednictvím dotazníkového šetření, internetové diskuse a Vaší účasti na workshopu.

Sledujte tyto stránky, kde spustíme veřejnou diskusi. Těšíme se na vaši účast!