Číslo projektu Příjemce Název projektu Místo realizace Vyčerpáno (€)
321 009 Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo Posílení a ochrana lidských práv obětí domácího násilí ve znojemském regionu Jihovýchod 44 797
321 012 Slezská diakonie Šance pro ženy Moravskoslezsko 23 963
321 022 Středisko křesťanské pomoci Jihlava Středisko multikulturního vzdělávání Jihovýchod 31 523
321 033 Sdružení Podané ruce, o.s. Práce s ohroženou mládeží s důrazem na rozvoj vztahů mezi romskou a většinovou společností Střední Morava 49 467
321 039 Občanské sdružení Slovo 21 Rodina od vedle 07 Celá ČR 49 757
321 055 Most pro lidská práva Mobilní poradny pro cizince Severovýchod 24 159
321 056 Most pro lidská práva Dobrý den, sousede! Severovýchod 21 028
321 059 Otevřená společnost o.p.s. Informovanost státní správy a samosprávy - klíč k posílení integrační politiky obcí Celá ČR 49 022
321 064 Občanské sdružení - Společně - JEKHETANE Spolu to dokážeme Moravskoslezsko 23 769
321 073 Rodičovské centrum Chaloupka o.s. Slova nejsou důležitá - Words are not important Moravskoslezsko 44 540
321 077 Liga lidských práv Posílení ochrany lidských práv obětí trestných činů Celá ČR 50 000
321 084 Rytmus Benešov, o.p.s. PACIFIK Střední Čechy 40 929
321 086 CHEIRON T, o.p.s Tábor jsi ty Jihozápad 25 879
321 096 Český helsinský výbor Monitoring internetového extremismu jako metoda boje proti diskriminaci a rasismu Celá ČR 46 752
321 100 Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek Centrum Welcome Praha 43 096
321 107 Diakonie ČCE - středisko v Rokycanech Alternativní kulturní centrum (AKCENT) Jihozápad 17 939
321 112 Sdružení Romano jasnica Klub M.C. Zeffirino Severozápad 49 864
321 119 Občanské sdružení Berkat PONTES - MOSTY BERKATU Celá ČR 49 882
321 120 Sdružení Roztoč Buďte tu doma Střední Čechy 25 705
321 126 Evropská kontaktní skupina v České republice Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z gendrové perspektivy Celá ČR 48 966
321 131 Divadlo Archa, o.p.s. Dialogy na útěku Celá ČR 49 998
321 138 Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství Poradna pro rodiče Celá ČR 40 227
321 153 Poradna pro uprchlíky Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci Celá ČR 48 822
322 004 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium Dítě patří do rodiny Střední Morava 50 000
322 005 EDUCO Zlín Chceme žít jako vy Střední Morava 42 022
322 006 Proxima Sociale, o.s. My jsme tady také! Praha 48 839
322 007 Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě Terénní sociální práce v ohrožených rodinách Severozápad 43 802
322 011 Diecézní charita Brno - Oblastní charita Znojmo Osobní asistence dětem a mládeži se specifickými problémy Jihovýchod 49 698
322 014 PROSAZ - Sdružení pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením Telefonická krizová pomoc pro zdravotně postižené děti a mládež Celá ČR 42 340
322 019 Středisko rané péče SPRP Brno Raná péče pro rodiny dětí se zdravotním postižením Jihovýchod 20 237
322 023 Dům tří přání, o.s. - Azylový dům Přemysla Pittra pro děti Vytvoření týmu terénních pracovníků pro klienty Azylového domu Přemysla Pittra pro děti Praha 50 000
322 027 Občanské sdružení KOTEC Včas z Kotce Jihozápad 28 572
322 033 Občanské sdružení Heřmánek Rozšíření služeb Domu na půli cesty Heřmánek o poskytování služeb mladistvým od 16 do 18 let Moravskoslezsko 18 643
322 036 AVE, o.s. STŘEP - nízkoprahové středisko pro děti a mládež - rozšíření služeb Moravskoslezsko 42 612
322 042 STŘED, o.s. Program pro mládež v Moravských Budějovicích Jihovýchod 49 457
322 046 Charitní sdružení Děčín Asistenční služba pro rodiny s dětmi Severozápad 37 193
322 056 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. Komplexní péče o oběti domácího násilí Severovýchod 34 468
322 059 Občanské sdružení Rozum a Cit Program doprovázení pěstounských rodin - zavádění nového typu služby pro náhradní rodinnou péči Celá ČR 49 423
322 065 ICOS Český Krumlov, o.s. Právo na každý den - realizace probačního programu pro okresy České Budějovice a Český Krumlov, Strakonice, Prachatice, Jindřichův Hradec, Pelhřimov Jihozápad 21 136
322 082 Šance pro Tebe Šance pro Ně… Severovýchod 50 000
322 084 Fond ohrožených dětí Přípravná fáze Pilotního projektu - Experimentální ověření možností snížit počet dětí v ústavních zařízeních Moravskoslezsko 20 531
322 087 Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s. Zlepšení péče o děti s postižením v Centru Kaňka Jihozápad 50 000
322 096 Český helsinský výbor Děti odsouzených rodičů - posílení práv a postavení Celá ČR 46 609
322 111 Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Příprava nezletilých cizinců bez doprovodu na samostatný život Celá ČR 35 088
322 120 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - klub klubíčko Beroun Prevence Syndromu vyhoření u pečujících osob Střední Čechy 16 184
322 124 Oblastní charita Kutná Hora Středisko Rané péče Kutná Hora Střední Čechy 34 100
323 003 Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Jihočeské přírodní zdroje pro budoucnost Jihozápad 45 018
323 014 Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře Botanická zahrada - místo pro setkání, místo pro vzdělání, místo na odpočinek Jihozápad 25 200
323 016 NESEHNUTÍ Brno Zaostřeno na hypermarkety - účast veřejnosti v rozhodovacích procesech o vlivu na životní prostředí Celá ČR 20 214
323 017 NESEHNUTÍ Brno Centrum pro podporu ochrany životního prostředí Jihovýchod 16 712
323 020 Hnutí BRONTOSAURUS Centrum pro dobrovolnictví k ochraně přírody a životního prostředí Celá ČR 26 865
323 022 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše Nejvíce je morální energie solární Celá ČR 33 589
323 036 Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 Škola hrou pod Pálavou Jihovýchod 16 302
323 037 ZO ČSOP Veronica Modelové projekty trvale udržitelného regionálního rozvoje - analýzy přínosů, zdroj vzdělávání a inspirace Střední Morava 49 490
323 038 ZO ČSOP Veronica Příroda a krajina Brna Jihovýchod 36 641
323 039 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim Ochrana středočeské přírody prostřednictvím místní veřejnosti Střední Čechy 34 076
323 040 Suchopýr o.p.s. Zachování fondu jedle bělokoré a lípy malolisté v Jizerských horách pro budoucí generace Severovýchod 49 792
323 042 Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. Efektivní řízení organizace jako nástroj ke zvyšování kapacity neziskových organizací v oblasti životního prostředí Celá ČR 44 970
323 046 TYTO Ochrana a podpora sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti Jihovýchod 47 824
323 048 Jizersko-ještědský horský spolek Alternativa pro Frýdlantsko Severovýchod 38 061
323 049 Ekodomov Odpad z nebe nespad Celá ČR 35 934
323 054 Oživení, o.s. Dejme chodcům zelenou Praha 49 153
323 056 Trast pro ekonomiku a společnost Legislativní podmínky pro malé producenty a zpracovatele (nejen) na venkově Celá ČR 12 955
323 061 Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia, Forest, základní článek Hnutí Brontosaurus Všude dobře, doma nejlíp Jihozápad 39 048
323 066 Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Zapojení veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina Jihovýchod 48 878
323 069 Hnutí Duha - Přátelé Země Česká republika Veřejná kampaň za podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie Celá ČR 36 562
323 071 Hnutí Duha - Přátelé Země Česká republika Česko hledá české biopotraviny Celá ČR 49 432
323 074 Společnost přátel přírody- Čmelák Obnova přirozených lesů na Ještědském hřebenu - pro přírodu, pro lidi Severovýchod 50 000
323 075 Hnutí Brontosaurus Jeseníky Správcové Kořenů Jesenicka, aneb o Rychlebech a Jeseníkách společně Střední Morava 46 685
323 080 Junák - svaz skautů a skautek, ČRTiskové a distribuční centrum Nejsme sami - já a životní prostředí Celá ČR 27 626
323 083 Arnika - program Toxické látky a odpady Budoucnost bez jedů Celá ČR 49 915
323 084 Arnika - program Toxické látky a odpady Ekologicky šetrné veřejné instituce a služby v Ústeckém a Jihočeském kraji Severozápad 49 694
323 089 Bioinstitut o.p.s. Ekozemědělci přírodě - s Bio kvete rozmanitost Celá ČR 44 987
323 093 Ekologický právní servis Právo na kvalitní životní prostředí a ne/udržitelná doprava: nové partnerství Celá ČR 49 218
323 094 Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Uspořádání výstavy o konceptu ekologické stopy ve školách Ústeckého kraje Severozápad 28 222
323 097 Centrum pro komunitní práci západní Čechy Vytvoření integrovaného systému ochrany životního prostředí v Ekoregionu Úhlava na základě principů místního partnerství Jihozápad 15 412
323 099 Asociace ekologických organizací Zelený kruh Legislativní a informační centrum ekologických NNO Celá ČR 40 662
323 102 Sdružení Tereza Ve třídě je užovka (udržitelný život v praxi) Celá ČR 24 028
323 105 Apus Podpora místních komunit v Beskydech, na Jablunkovsku a v Moravském Kravařsku prostřednictvím zavedení a stabilizace systému značení místních výrobků Moravskoslezsko 49 984