Číslo projektu Příjemce Název projektu Místo realizace Grant (€)
331 016 Rada pro mezinárodní vztahy Středisko pro rozvoj multikulturního prostředí Mladé Boleslavi, ovlivňovaného pracovní migrací Střední Čechy 69 000
331 022 IQ Roma servis, o. s. Seznamte se Jihovýchod 63 900
331 028 Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. Multikulturní výchova v Olomouckém kraji Střední Morava 75 478
331 035 Rodičovské centrum Chaloupka o.s. Slova nejsou důležitá II. Moravskoslezsko 89 172
331 039 Diecézní charita Brno Posílení a ochrana lidských práv obětí domácího násilí ve znojemském regionu II Jihovýchod 50 000
331 055 o.s. Vzájemné soužití Nejsi na to sama Moravskoslezsko 30 000
331 062 Sdružení Romano jasnica Klub M. C. Zefyríno Severozápad 75 000
331 084 Liga lidských práv Férová nemocnice Střední Morava 100 000
331 096 Občanské sdružení Berkat Pontes II – Mosty Berkatu Jihozápad 75 000
331 097 Gender Studies, o.p.s. Nenechte se diskriminovat Severovýchod 100 000
331 101 Rytmus Benešov, o.p.s. PACIFIK II Střední Čechy 98 064
331 103 Public Interest Lawyers Association Posílení dostupnosti právní pomoci v oblasti ochrany lidských práv Praha 26 302
331 112 Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Aktivní podpora vzájemných vztahů mezi menšinovými skupinami a majoritní společností na území Jihomoravského kraje Jihovýchod 89 000
331 144 Člověk v tísni, o.p.s. Na cestě… Severozápad 80 000
331 145 Člověk v tísni, o.p.s. Škola pro každého - Škola pro všechny Střední Čechy 80 000
331 147 Jihočeská rozvojová o.p.s. Posilování kompetencí jednotlivců v boji proti diskriminaci a porušování lidských práv Jihozápad 44 688
331 154 Rytmus, o.s. Od klienta k občanovi Praha 91 650
331 163 Evropská kontaktní skupina v České republice Poznáváme svou novou zemi Celá ČR 100 000
331 165 Iuridicum Remedium, o.s. Právem na straně sociálně znevýhodněných - v jednotlivých případech bezpráví i při iniciování systémových změn Celá ČR 98 734
331 168 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva Právní pomoc menšinovým komunitám Celá ČR 50 000
332 010 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium Podpora rodinám pečujícím o děti se zdravotním postižením Střední Morava 100 000
332 012 Sdružení pěstounských rodin Společně pro rodinu Celá ČR 100 000
332 025 Dům tří přání, o.s. - Azylový dům Přemysla Pittra pro děti Tým terénních pracovníků v Domě tří přání Praha 100 000
332 033 Diecézní charita Brno Osobní asistence dětem a mladistvým se specifickými problémy II. Jihovýchod 50 000
332 034 DCH Brno,OCH Blansko DÁREK – Dětské Aktivity Rodin – Efektivní Komunikace Jihovýchod 66 852
332 036 o.s. MOSTY - sociálně psychologické centrum Alternativní program na podporu rodiny Severozápad 100 000
332 046 Help-in, o.p.s. Nechceme do dětského domova Moravskoslezsko 65 800
332 052 Občanské sdružení Heřmánek Zřízení a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Moravskoslezsko 92 744
332 057 STŘED, o.s. STŘED - centrum prevence a pomoci Jihovýchod 100 000
332 065 Charitní sdružení Děčín Asistenční služba pro rodiny s dětmi 2 Severozápad 100 000
332 073 ICOS Český Krumlov, o.s. Probační program „PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN“ - realizace programu pro regiony České Budějovice a Český Krumlov, Strakonice, Prachatice, Jindřichův Hradec, Pelhřimov Jihozápad 30 477
332 075 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Posílení rodiny Jihozápad 85 331
332 079 Občanské sdružení Rozum a Cit Systém péče o sociálně znevýhodněné děti - děti žijící mimo vlastní rodinu nebo ohrožené umístěním do ústavního zařízení - ve Středočeském kraji Střední Čechy 98 200
332 082 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Motivační pobyty pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi/mladistvými Celá ČR 75 000
332 089 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. SPOLEČNĚ NAJDEME CESTU Severovýchod 99 619
332 097 Středisko rané péče SRP Liberec Žít v rodině Severovýchod 63 603
332 101 Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. „NA STARTU“ Střední Čechy 99 495
332 105 LATA – Programy pro ohroženou mládež Ve dvou se to lépe táhne Praha 48 399
333 006 TYTO Ochrana a podpora sovy pálené na jižní Moravě se zapojením zemědělské veřejnosti Jihovýchod 94 154
333 007 Centrum rozvoje Česká Skalice Harmonie kulturní krajiny na území NPP a NKP Babiččino údolí Severovýchod 94 000
333 009 Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Aktivně pro jihočeské přírodní zdroje Jihozápad 49 850
333 012 Společnost Renata o.s. Ochrana přírody a EVVO v občanské komunitě Severovýchod 41 850
333 038 NESEHNUTÍ Brno Centrum podpory občanských aktivit pro udržitelný rozvoj území Jihovýchod 81 430
333 044 Hnutí Duha - Přátelé Země Česká republika Zlepšení recyklačních služeb v pilotních obcích ČR Celá ČR 99 000
333 051 Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše Škola pro udržitelný život Severovýchod 92 259
333 053 Bioinstitut o.p.s. Ekozemědělci přírodě II – prosazení nových přístupů v agro-envi programech. Modelové ekofarmy jako vzor pro ochranu přírody a krajiny na úrovni zemědělského podniku. Střední Morava 100 000
333 070 Sdružení Tereza Děti ve svém živlu – jak se dělá ekovýchova Praha 100 000
333 084 Rezekvítek Ekologická osvěta veřejnosti a podpora environmentální výchovy na školách Jihovýchod 31 847
333 087 Síť ekologických poraden Poradenství pro udržitelnou spotřebu Celá ČR 61 500
333 096 Oživení, o.s. MĚSTO PRO PĚŠÍ Praha 99 700
333 099 DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie Posílení role NNO při ochraně soustavy Natura 2000 Celá ČR 88 183
333 103 DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie Revitalizace Křemžské kotliny – obnova přirozených funkcí krajiny pro zlepšení života komunity jádrové oblasti CHKO Blanský les Jihozápad 84 000
333 108 DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie Managementové centrum Severovýchod 29 945
333 120 ZO ČSOP 11/11 Zvoneček Lidé pro přírodu, příroda pro lidi Střední Čechy 87 590
333 129 Síť mateřských center, o.s. Podpora environmentálně šetrné činnosti mateřských center v Moravskoslezském a Zlínském kraji Moravskoslezsko 67 088
333 137 Arnika – Centrum pro podporu občanů Kampaň za ochranu stromů a parků pro lepší život v Praze Praha 50 000
333 138 Arnika – Centrum pro podporu občanů Lidé chrání stromy a vodu ve Středočeském kraji a na Vysočině Střední Čechy 50 000
333 147 Hnutí DUHA Olomouc Komplexní ochrana velkých šelem v Beskydech Moravskoslezsko 96 950