Číslo projektu Příjemce Název projektu Místo realizace Grant (€)
351 002 Hospic sv. Jana N. Neumanna Důstojné umírání - boj proti porušování práv a diskriminaci umírajících pacientů Jihozápad 48 264
351 007 Burma Center Prague, o.p.s. Barma vzdálená i blízká Celá ČR 49 895
351 021 ICOS Český Krumlov, o.s. Máte právo na svá práva Jihozápad 50 000
351 022 Občanské sdružení Berkat PONTES III - Mosty Berkatu Praha 49 100
351 025 CHEIRON T, o.p.s Operace: Vyjasnění Jihozápad 36 000
351 036 Liga vozíčkářů, o.s. S Ligou proti diskriminaci Jihovýchod 24 600
351 038 Persefona, o.s. Přijdeme až k Vám - zlepšení místní dostupnosti a nabídky služeb obětem domácího násilí Jihovýchod 37 088
351 053 Liga lidských práv Férové školy v praxi Severovýchod 48 500
351 057 Sdružení ROZTOČ Buďte tu doma II Střední Čechy 27 800
351 066 ROMEA, o.s. Medializace a prosazování lidských práv Celá ČR 50 000
351 067 Portus Praha, o.s. I my potřebujeme znát svá práva Celá ČR 50 000
351 073 Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Právní pomoc cizincům zbaveným osobní svobody Střední Čechy 40 147
351 083 Občanské sdružení Sedm paprsků Pestrý svět Celá ČR 50 000
351 087 Člověk v tísni, o.p.s. Plzeňáci? Praha 39 875
351 088 Člověk v tísni, o.p.s. Jeden svět na školách – Lidská práva prostřednictvím dokumentárního filmu a jiných audiovizuálních prostředků Celá ČR 50 000
351 092 Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva Rozmanitostí proti šikaně Střední Morava 50 000
351 101 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. I my jsme občané - Přístup k právům lidí s bariérami v komunikaci na úřadech Praha 42 603
351 104 Gender Studies, o.p.s. Stop znásilnění: Program ochrany práv obětí znásilnění Jihovýchod 41 637
352 004 Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. Služby rané péče rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením v Moravskoslezském kraji Moravskoslezsko 45 800
352 010 Oblastní charita Kroměříž Zůstaňme spolu! Střední Morava 47 535
352 013 Fond ohrožených dětí Děti chtějí mít své Střední Morava 38 040
352 014 Sdružení SOS dětských vesniček Více dětí do rodin - zkvalitnění a rozšíření vzdělávání pro pěstouny Severozápad 48 773
352 015 Amalthea o.s. Děti potřebují rodinu - rozvoj služeb do regionů Severovýchod 43 943
352 016 STŘED, o.s. Prevence, podpora a pomoc dětem a rodinám na Třebíčsku Jihovýchod 50 000
352 024 HESTIA, o.s. Rozšíření sociálně preventivních služeb v Praze a Plzni o program KOMPAS (KOMunikace, Partnerství, Spolupráce) Praha 47 971
352 045 Občanské sdružení Letní dům Spolu o krok dále Praha 35 000
352 048 Občanské sdružení ŠAFRÁN dětem Bezpečná stopa na cestě domů Jihozápad 45 900
352 049 Farní charita Starý Knín Rozšíření a zkvalitnění služeb AD sv. Ludmily - Mokrovraty u Dobříše Střední Čechy 34 500
352 054 Občanské sdružení volnočasových a terapeutických aktivit, Kaňka o.s. Rozšíření a zkvalitnění ucelené rehabilitace pro děti a mládež s postižením v centru Kaňka Jihozápad 50 000
352 060 Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s. Ulehčení rodinám s dítětem s cystickou fibrózou Celá ČR 29 566
352 066 Dům tří přání, o.s. - Azylový dům Přemysla Pittra pro děti Ambulantní služby pro ohrožené rodiny s dětmi v Domě tří přání Praha 29 140
353 007 Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Společně pro jihočeské přírodní zdroje Jihozápad 44 949
353 009 ČSOP Salamandr Zachování karpatského přírodního dědictví v Beskydech Střední Morava 47 000
353 020 Hnutí Duha - Přátelé Země Česká republika Práce s místními komunitami a turisty v ochraně Národního parku Šumava Jihozápad 49 000
353 030 Ekodomov Odpad z nebe nespad Střední Čechy 47 045
353 037 Ekologický právní servis Zapojte se SMSkou! Příprava nového ÚP JmK jako pilotní projekt využití moderních technologií pro zapojení veřejnosti do rozhodování Jihovýchod 49 220
353 050 Rezekvítek Ekologická osvěta veřejnosti a environmentální programy pro školy Jihovýchod 35 700
353 063 Unie pro řeku Moravu Morava pro Dunaj Střední Morava 49 685
353 065 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Hodnocení stavu životního prostředí měst Severovýchod 32 600
353 074 Asociace ekologických organizací Zelený kruh Legislativní centrum environmentálních NNO Celá ČR 39 818
353 077 Sdružení Tereza Klimatická změna a les Celá ČR 43 637
353 089 Auto*Mat, o.s. Vzděláním k udržitelné dopravě Severozápad 47 355
353 097 Arnika – Centrum pro podporu občanů Praha - město pro život - zapojení veřejnosti do přípravy územního plánu Praha 50 000
353 098 Arnika – Centrum pro podporu občanů Ochrana alejí pro zachování typického rázu české krajiny Střední Morava 45 000