1. výzva Blokového grantu pro NNO

Celková alokace: 3 100 000 EUR
Datum vyhlášení: 27.12.2006
Datum uzávěrky: 5.3.2007
Celkový počet předložených návrhů: 411
Celkový počet podpořených projektů: 79
Rozděleno: 3 091 386 EUR (99,8%)
Doba realizace: červenec 2007 – červen 2008
Datum ukončení projektových aktivit: 13.6.2008
Vyhodnocení programu: listopad – prosinec 2008
Více ve Zprávě o implementaci 1. výzvy

2. výzva Blokového grantu pro NNO

Celková alokace: 4 500 000 EUR
Datum vyhlášení: 17.12.2007
Datum uzávěrky: 3.3.2008
Celkový počet předložených návrhů: 434
Celkový počet podpořených projektů: 58
Rozděleno: 4 460 854 EUR (99,13%)
Doba realizace: červenec 2008 – červen 2010
Datum ukončení projektových aktivit: 13.6.2010
Vyhodnocení programu: listopad - prosinec 2010
Více ve Zprávě o implementaci 2. výzvy

3. výzva Blokového grantu pro NNO

Celková alokace: 1 937 268 EUR
Datum vyhlášení: 15.12.2008
Datum uzávěrky: 9.3.2009 v 16:00
Celkový počet předložených návrhů: 281
Celkový počet podpořených projektů: 44
Rozděleno: 1 912 686 EUR (98,73%)
Období realizace: červenec 2009 – červen 2010
Datum ukončení projektových aktivit: 30.6.2010
Vyhodnocení programu: listopad – prosinec 2010
Vice v Závěrečné analýze programu